Training op maat

DCC Training BV verzorgt “trainingen op maat”. In de loop der tijd hebben we vastgesteld dat er bij de verschillende bedrijven waar we mee te maken hebben gehad vaak een behoefte is aan extra of soms ook zeer gerichte kennis op het gebied van voorbehandeling en conservering. De institutionele opleidingsmogelijkheden op dit gebied zijn binnen Nederland zeer beperkt en vaak (te) algemeen van aard. DCC Training BV biedt de mogelijkheid tot het samenstellen van zeer gerichte trainingen waarbij zeer gericht de aanwezige kennishiaten kunnen worden geadresseerd. In het verleden hebben we bijvoorbeeld trainingen gegeven voor tender teams op het gebied van normalisatie zoals bijvoorbeeld ISO 12944. Dit heeft hun kennispositie in de onderhandelingen met toekomstige opdrachtgevers aanmerkelijk verbeterd.

Ook zijn diverse trainingen gegeven aan toezichthoudend personeel in de petrochemische industrie waarbij hun kennis op het gebied van voorbehandeling en conservering zodanig is vergroot zodat een sterk verbeterd toezicht en grip op de uitvoering van conserveringswerkzaamheden kon worden gerealiseerd.

De inhoud van deze trainingen wordt in nauw overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De trainingen kunnen klassikaal of desgewenst online worden verzorgt via de bekende platforms als Teams, Zoom, etc.

Voorbeelden van opdrachtgevers zijn de volgende:

  • Verfleveranciers;
  • Straalbedrijven;
  • Verfapplicatiebedrijven;
  • Petro-chemische bedrijven;
  • Infrastructuur zoals weg-, waterbouw en rail;
  • Opslagterminals van ruwe olie en gas.

Interesse?

Bel of email met DCC Training BV voor meer informatie aangaande beschikbaarheid en kosten.